TƯ VẤN-ĐĂNG KÝ-BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

TƯ VẤN-ĐĂNG KÝ-BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 1. Thế nào là quyền tác giả, tác phẩm?

Viahaco trả lời:

 • Quyền tác giả là quyền sử hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả.

+ Quyền này được xác lập đối với những người sáng tạo ra tác phẩm gốc về văn học, kịch, âm nhạc, nghệ thuật.

+ Quyền này cho phép người sáng tạo kiểm soát được việc khai thác, sao chép, cải biên, công bố tác phẩm của mình.

+ Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa.

 • Quyền tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.
 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
 1. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

Vihaco trả lời:

Những người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học là tác giả của tác phẩm. Tác giả bao gồm:

 • Cá nhân người Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ
 • Cá nhân người nước ngài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam; có tác phẩm được cong bố lần đầu tiên tại Việt Nam; có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam( Điều 8 Nghị định 100/2006/NĐ-CP)

Ngoài ra, những người dưới đây cũng được công nhận là tác giả như người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác được coi là tác giả tác phẩm dịch; người phóng tác từ tác phẩm đã có, người cải biên, chuyển thể tác phẩm từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình khác được coi là tác giả của tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể; người biên soạn, chú giải, tuyển chọn tác phẩm của người khác thành tác phẩm có tính sáng tạo được coi là tác giả biên sạn, chú giải, tuyển chọn ( Điều 13 Luật SHTT)

 1. Người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?

Vihaco trả lời:

 • Tác giả là chủ sử hữu tàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạp theo nhiệm vụ được giao theo hợp đồng
 • Các đồng tác giả là chủ sở hữu chung tác phẩm do họ cùng sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng.
 • Các cơ quan, tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả tạo ra theo nhiệm vụ mà cơ quan hoặc tổ chức giao.
 • Cá nhân hoặc tổ chức  giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả là chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tác phẩm do tác giả sáng tạo theo hợp đồng.
 • Người thừa kế hợp pháp của tác giả là chủ sở hữu tác phẩm được thừa kế trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm đó
 • Người được chủ sở hữu tác phẩm chuyển giao các quyền của mình theo hợp đồng thì những người này là chủ sở hữu quyền được chuyển giao.
 1. Quyền lợi của tác giả khi đăng ký bản quyền:

Theo công ước Công ước Berne, khi đăng kí bản quyền cho những tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật, văn học, công trình khoa học thì tác giả – người khai sinh ra tác phẩm có những quyền lợi sau:

– Tác giả có quyền quyết định về thân nhân của tác phẩm:

+ Tác giả đăng kí bản quyền tác phẩm có quyền dùng tên thật, bút danh hoặc thậm chí là để khuyết danh trên tác phẩm của mình, kể cả bản sao và bản gốc.

+ Quyền được đặt tên cho tác phẩm của mình

+  Tác giả có quyền ngăn cấm người khác sử dụng tác phẩm của mình, ngăn cấm xuyên tạc, sửa chữa nếu không được sự cho phép của mình.

+  Tác giả có thể tự công bố hoặc ủy quyền cho người khác công bố tác phẩm của mình.

Đăng kí bản quyền tác giả là cách để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn, không bị coppy, xào nấu, xuyên tạc

– Tác giả có quyền quyết định lợi ích kinh tế của tác phẩm

+ Tác giả có quyền làm tác phẩm phái sinh (dựa trên tác phẩm của mình để sáng tạo ra một sản phẩm mới). Chẳng hạn, muốn chuyển thể tác phẩm “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đoàn làm phim phải có sự đồng ý, cho phép của tác giả Nguyễn Nhật Ánh mới có thể xây dựng kịch bản chuyên thể để làm phim.

+ Tác giả có quyền phân phối, cho thuê, chuyển nhượng… tác phẩm của mình.

+ Nếu không có sự cho phép của tác giả thì việc sao chép, xuất bản tác phẩm bị coi là vi phạm bản quyền và sẽ bị xử phạt theo luật.

 1. Thủ tục cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả

     Mẫu giấy chứng nhận sau khi đăng ký quyền tác giả sau khi đăng ký bản quyền

 • Chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:
 • Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;
 • Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố;
 • Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả (mẫu của MKLAW FIRM);
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
 • Giấy cam đoan của tác giả/ đồng tác giả (mẫu của MKLAW FIRM)
 • Chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả:
 • Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký
 • Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố
 • Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân (mẫu của MKLAW FIRM);
 • Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);
 • Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;
 • Giấy cam đoan của tác giả (1 bản)
 1. Nơi đăng ký:
 • Cục bản quyền tác giả là người cầm cân nẩy mực quyết định bạn có đăng kí tác quyền được hay không
 • Sau khi đã có đầy đủ hồ sơ đăng kí quyền tác giả, chủ sở hữu có thể trực tiếp đi nạp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gần nơi bạn đang sinh sống.
 • Thời gian cấp giấy chứng nhận:
 • Sau khi nộp hồ sơ đăng kí bản quyền, bạn phải chờ đợi khoảng từ 14-18 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp đơn đăng kí để xét duyệt. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp ghi nhận, việc thiếu sót thông tin hoặc giấy tờ sai sót, không hợp lệ nên thời gian chờ đợi, bổ sung có thể diễn ra lâu hơn.

 

  Đại diện Sở hữu trí tuệ VIHACO sẽ hỗ trợ bạn tất cả các thủ tục giấy tờ, thủ tục hành chính còn lại để có thể 100% đăng ký thành công giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, cụ thể:

Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan;

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;

– Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp, hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

 

 

Hãy liên hệ ngay  Đại diện Sở hữu trí tuệ VIHACO chúng tôi hỗ trợ tư vấn miễn phí giải đáp tất cả vấn đề về Sở hữu trí tuệ mà bạn gặp phải!!!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIHACO VIỆT NAM

Địa chỉ : 20/1/6 Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tel : 0862 758 518

Mobile: 0934 186 339

Hotline: 0909444771

 Website: http://dangkythuonghieu.org;                                Email: vihaco.gov@gmail.com

               Website: http://baohonhanhieuvn.com                 Email:baohonhanhieuvn.shtt@gmail.com